رتبه بندی جهانی QS دانشگاه آمریکا 2020

QS World University Rankings 2020 - US Universities

در رتبه بندی جهانی موسسه QS برای سال 2020، 10 دانشگاه آمریکا در بین 20 دانشگاه برتر، 29 دانشگاه آمریکا در بین 100 دانشگاه برتر و مجموعا 157 دانشگاه آمریکا در بین 1000 دانشگاه برتر جهان قرار دارند.

رتبه بندی دانشگاه های آمریکا 2020 بر اساس سیستم رتبه بندی QS
رتبه دانشگاه

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2

Stanford University

3

Harvard University

5

California Institute of Technology (Caltech)

10

University of Chicago

13

Princeton University

14

Cornell University

15

University of Pennsylvania

17

Yale University

18

Columbia University

21

University of Michigan

24

Johns Hopkins University

25

Duke University

28

University of California, Berkeley (UCB)

31

Northwestern University

35

University of California, Los Angeles (UCLA)

39

New York University (NYU)

45

University of California, San Diego (UCSD)

48

Carnegie Mellon University

56

University of Wisconsin-Madison

57

Brown University

65

University of Texas at Austin

68

University of Washington

72

Georgia Institute of Technology

75

University of Illinois at Urbana-Champaign

85

Rice University

90

University of North Carolina, Chapel Hill

93

Pennsylvania State University

98

Boston University

101

The Ohio State University

104

University of California, Davis

108

Washington University in St. Louis

111

Purdue University

129

University of Southern California

135

University of California, Santa Barbara (UCSB)

136

University of Maryland, College Park

140

University of Pittsburgh

144

Michigan State University

156

Emory University

156

University of Minnesota

167

Case Western Reserve University

167

University of Florida

170

University of Rochester

189

Texas A&M University

198

University of Virginia

200

Vanderbilt University

206

University of Colorado Boulder

207

Dartmouth College

210

University of Notre Dame

215

Arizona State University

219

University of California, Irvine

226

Georgetown University

231

University of Illinois at Chicago (UIC)

253

Tufts University

262

Rutgers University–New Brunswick

262

The University of Arizona

271

University of Miami

285

North Carolina State University

305

University of Massachusetts Amherst

312

Indiana University Bloomington

326

University of Hawai'i at Mañoa

327

Virginia Polytechnic Institute and State University

336

George Washington University

340

University at Buffalo SUNY

344

Northeastern University

353

University of Utah

359

Stony Brook University, State University of New York

359

Yeshiva University

367

University of California, Santa Cruz

372

University of Kansas

377

University of Connecticut

383

Rensselaer Polytechnic Institute

392

University of Colorado, Denver

398

Wake Forest University

400

Washington State University

407

The University of Tennessee, Knoxville

419

Tulane University

421

Illinois Institute of Technology

421

University of Iowa

432

Boston College

442

Colorado State University

448

Florida State University

454

University of California, Riverside

460

University of Maryland, Balti County

461

Oregon State University

468

Brandeis University

474

The University of Georgia

484

Wayne State University

491

University of Delaware

501-510

University of Texas Dallas

511-520

Iowa State University

531-540

Clark University

551-560

Lehigh University

551-560

University of Missouri, Columbia

561-570

Drexel University

561-570

The New School

561-570

University of Cincinnati

561-570

University of Nebraska-Lincoln

561-570

University of South Carolina

571-580

University of Massachusetts Boston

571-580

University of Oklahoma

571-580

University of Vermont

581-590

Howard University

581-590

Syracuse University

601-650

American University

601-650

City University of New York

601-650

Clarkson University

601-650

College of William & Mary

601-650

Michigan Technological University

601-650

Smith College

601-650

University of Kentucky

601-650

University of New Mexico

601-650

University of Oregon

601-650

University of South Florida

601-650

Virginia Commonwealth University

601-650

Worcester Polytechnic Institute

651-700

Indiana University–Purdue University Indianapolis

651-700

Louisiana State University

651-700

Missouri University of Science and Technology

651-700

Rutgers - The State University of New Jersey, Newark

651-700

Stevens Institute of Technology

651-700

Temple University

651-700

University of Denver

651-700

University of Houston

701-750

Clemson University

701-750

Georgia State University

701-750

Kansas State University

701-750

Southern Methodist University

701-750

University at Albany SUNY

701-750

University of Alabama

701-750

University of Central Florida

701-750

University of Tulsa

701-750

University of Wyoming

751-800

Brigham Young University

751-800

Florida International University

751-800

Loyola University Chicago

751-800

New Jersey Institute of Technology (NJIT)

751-800

Oklahoma State University

801-1000

Auburn University

801-1000

Baylor University

801-1000

Binghamton University SUNY

801-1000

Fordham University

801-1000

George Mason University

801-1000

Kent State University

801-1000

Marquette University

801-1000

Miami University

801-1000

Ohio University

801-1000

San Diego State University

801-1000

Texas Tech University

801-1000

University of Arkansas Fayetteville

801-1000

University of Mississippi

801-1000

University of Montana Missoula

801-1000

University of New Hampshire

801-1000

University of San Diego

801-1000

University of San Francisco

801-1000

University of the Pacific

801-1000

Utah State University