گواهینامه رانندگی ایران در آمریکا

با گرفتن گواهینامه بین المللی در ایران، از روزی که آنرا در یکی از شهر های آمریکا ارائه دادید شما به مدت دو ماه مجاز به رانندگی می باشید. البته بایستی اصل گواهینامه و ترجمه آن را نیز به همراه داشته باشید. می توان با مراجعه به معاونت اسناد و مدارک بین المللی یا یکی از نمایندگی های آن در کل کشور و یا با مراجعه به ادارات پست سراسر کشور و همچنین از طریق اینترنت نسبت به گرفتن گواهینامه اقدام کرد.
شما می توانید نمونه ای از تصویر این گواهینامه را مشاهده بفرمایید.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه بین المللی

  • گواهینامه معتبر جمهوری اسلامی ایران
  • دو قطعه عكس تمام رخ زمینه سفید 3 * 4 (کسانی که از عینک اسفاده می کنند حتما بایستی عکس گواهینامه آنها با عینک باشد)
  • تکمیل فرم درخواست به صورت لاتین و فارسی( دقت شود که طرز نوشتن اسم و تاریخ تولد و ... بایستی دقیقا همانند پاسپورت باشد)
  • اگر قبلا نیز این گواهینامه را دریافت کرده اید بایستی آن را نیز تحویل دهید.
  • ارائه تصویر صفحه اول گذرنامه
  • پرداخت هزینه بابت هر جلد گواهینامه

گرفتن DMW

شما می توانید با ترجمه گواهینامه ایران و شرکت در امتحان کتبی آیین DMW و قبولی در این امتحان با گواهینامه ایران خود در آمریکا رانندگی کنید. البته این برای کسانی خوب است که قصد اقامت در این کشور را داشته باشند.