گواهینامه رانندگی آمریکا

در این کشور مردم با کمال آرامش و صبر رانندگی می کنند و حق تقدم را بسیار رعایت می کنند. یک راننده در آمریکا می بایستی به علایم و نشان های رانندگی که در تابلو ها و خیابان ها است توجه زیادی بکند. اگر از یک ایالت دیگر گواهینامه داشته باشید یا گواهینامه بین‌المللی داشته باشید، می‌توانید طی مدتی مشخص رانندگی کنید.
امتحان رانندگی
بایستی قبل از امتحان همه قوانین رانندگی را بدانید و به دقت همه قوانین را رعایت کنید مثلا گرفتن فرمان با دودست و استفاده از نور بالا چه وقتی ممنوعه و ... .

برای امتحان شهر بایستی شخص از خودش ماشین داشته باشد. ابتدای امر، ماشین از نظر سالم بودن چراغ‌ها و راهنما و غیره بایستی کنترل شود، اگر سالم نباشد، متقاضی نمی تواند سوار شود. متقاضی می تواند ماشین کرایه‌ای نیز استفاده کند، فقط باید مدارک اجاره ماشین و بیمه رو به همراه داشته باشد.

در ضمن بایستی برای اجاره ماشین گواهینامه حتما همراه داشته باشید، آن هایی که از ایران می روند بایستی حتما گواهینامه بین المللی داشته باشند و یا مراحل آیین نامه موقت را بگذرانند و با استفاده از مدرک آن ماشین اجاره نمایند.