کارآموزی درسی CPT

Curricular Practical Training

CPT یک برنامه کارآموزی در حین تحصیل در آمریکا است که مجوز اشتغال موقت در آمریکا برای دانشجویان F1 در خارج از دانشگاه را فراهم می کند CPT معمولا به عنوان بخشی از دوره یا درس، برای دانشجوی F1 امکان کسب تجربه حرفه در یک کار مرتبط با رشته در حال تحصیل

برنامه CPT اجازه می دهد دانشجوی F1 در خارج از کمپ دانشگاه الزاما در یک شغل مرتبط با رشته با وظایف مرتبط با درس جهت افزایش تجربه عملی به صورت پاره وقت در فصل مدارس و فصل تعطیلات به صورت تمام وقت کار کند.
از مزیت های CPT عدم نیاز به تایید آن توسط USCIS است و تمامی مراحل انجام وتایید آن توسط بخش DSO دانشگاه صورت می پذیرد که پس از تایید i20 به روز شده و اجازه کار از طزیق CPT در آن ذکر می شود.
معمولا برای دریافت اجازه CPT نیاز به یک کارفرما با فرصت کاری مرتبط می باشد. همچنین در صورت گذراندن CPT به صورت تمام وقت در حین تحصیل، امکان استفاده شرایط OPT بصورت Pre-completion وجود نخواهد داشت ولی در صورت انجام CPT پاره وقت به صورت پاره وقت مشکلی در OPT ایجاد نخوهد شد.
شرایط CPT بر اساس رشته ها متفاوت است، گاهی نیاز به گذراندن CPT قبل از شروع دوره و گاهی در ترم های اول یا بعدی است.

دیدگاه خود را بیان کنید.

شما به عنوان میهمان ثبت دیدگاه می کنید.