• خدمات ما در بخش آمریکا
  • پذیرش تحصیلی مشروط آمریکا

پذیرش مشروط فوق لیسانس هوافضا در آمریکا

مدارک مورد نیاز

  • لیسانس هوافضا یا رشته های مرتبط
  • حداقل معدل 3.0 از 4

ددلاین ها

  • ترم پاییز: 1 آوریل
  • ترم بهار: 1 آگوست

مشخصات

  • عنوان انگلیسی: Master in Aerospace Engineering
  • نوع دوره: با تز
  • مشروط: بدون GRE
  • نمره تافل: 79