• خدمات ما در بخش آمریکا
  • پذیرش تحصیلی مشروط آمریکا

پذیرش مشروط فوق لیسانس ارتباطات استراتژیک جهانی در آمریکا

متقاضی باید مدرک کارشناسی (BA، BS و یا BBA) داشته باشد. با توجه به ماهیت میان رشته ای از این برنامه فارغ التحصیل، دانش آموزان با مدرک کارشناسی در طیف گسترده ای از رشته های (به عنوان مثال، علوم زیستی، کسب و کار، ارتباطات، علوم کامپیوتر، مهندسی، انگلیسی، روزنامه نگاری، مدیریت، روانشناسی، و فیزیکی و علوم اجتماعی) می باشد می توانند برای این رشته اقدام نمایند

مدارک مورد نیاز

مدرک لیسانس

مشخصات

  • عنوان انگلیسی: Master of Science in Global Strategic Communication
  • مشروط: بدون GRE
  • نمره تافل: 79