• خدمات ما در بخش آمریکا
  • پذیرش تحصیلی مشروط آمریکا

پذیرش مشروط فوق لیسانس آموزش کشاورزی در آمریکا

مدارک مورد نیاز

  • مقاله ISI

ددلاین ها

ترم پاییز (اگوست تا دسامبر): 1 می
ترم بهار (ژانویه تا می): 1 اکتبر

مشخصات

  • عنوان انگلیسی: Master in Agricultural Education
  • نوع دوره: با تز - بدون تز
  • مشروط: بدون GRE
  • نمره تافل: 79