• خدمات ما در بخش آمریکا
  • پذیرش تحصیلی مشروط آمریکا

پذیرش مشروط فوق لیسانس آموزش هنر در آمریکا

مدارک مورد نیاز

  • معدل حداقل 16

شهریه

شهریه سالیانه 28.000 دلار

ددلاین ها

  • ترم پائیز: 1 آوریل
  • ترم بهار: 1 سپتامبر

مشخصات

  • عنوان انگلیسی: Master Art in Teaching
  • مشروط: بدون GRE
  • نمره تافل: 79

مطالب مرتبط با این رشته