• خدمات ما در بخش آمریکا
  • پذیرش تحصیلی مشروط آمریکا

پذیرش مشروط دکتری مهندسی هوافضا در آمریکا

مدارک مورد نیاز

  • فوق لیسانس مهندسی یا فیزیک
  • حداقل معدل 3.2 از 4

ددلاین ها

  • ترم پاییز: 1 آوریل
  • ترم بهار: 1 آگوست

مشخصات

  • عنوان انگلیسی: Phd in Aerospace Engineering
  • نوع دوره: با تز
  • مشروط: بدون GRE
  • نمره تافل: 79