پذیرش رایگان دوره های زبان انگلیسی انگلستان

استادی ابرود ایجنسی خدمات اخذ پذیرش دوره های زبان انگلیسی در انگلستان را بصورت کاملا رایگان به متقاضیان ارائه می دهد و هیچ هزینه بابت خدمات اخذ پذیرش دوره زبان انگلیسی در انگلستان از متقاضیان دریافت نمی کند.