• دوره ها

پذیرش دوره های زبان انگلیسی

دوره های زبان انگلیسی در کشورهای انگلیسی زبان متعددی از جمله انگلستان، ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی و جنوبی، کانادا، استرالیا و آمریکا ارائه می گرددکه به جرات می توان گفت بهترین مکان برای یادگیری زبان انگلیسی کشور انگلیسی زبان است. شرایط مناسب، کیفیت بالا و محیط انگلیسی از مهمترین عومل برتری دوره های زبان در کشورهای انگلیسی زبان می باشد.
فقط از کشورهایانگلستان، ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی می توان برای حضور در دوره زبان ویزا گرفت.

همچنین دوره زبان در کشورهای دیگری همچون مالزی، گرجستان و ارمنستان و ترکیه نیز قابلیت اخذ ویزا برای ایرانیان دارد.