• خدمات ما در بخش آمریکا
 • پذیرش تحصیلی مشروط آمریکا

پذیرش تحصیلی مشروط آمریکا

پذیرش تحصیلی مشروط یا پذیرش تحصیلی بدون مدرک زبان، GRE و GMAT یکی از روش هایی است که فرصت ادامه تحصیل را در اختیار متقاضیانی قرا می دهد که نمی توانند مدارک پیشنیار اولیه زبان را ارائه دهند. در پذیرش مشروط بدون مدرک زبان متقاضی می تواند نسبت به اخذ پذیرش تحصیلی بدون مدارک پیش نیاز اولیه مانند مدارک زبان، GRE و GMAT اقدام نماید و در دانشگاه مقصد نسبت به تکمیل آن اقدام کند و سپس در مقطع مربوطه ادامه تحصیل دهد. شرایط پذیرش مشروط نسبت به هر دانشگاه و دپارتمان متفاوت می باشد ولی بطور کلی به پذیرشی اطلاق می شود که دانشجو می تواند دورس پیش نیاز یا به اصلاح مشروط خود را بگذراند و پس از بدست آوردن نمرات مورد نیاز به صورت رسمی جهت تحصیل در آمریکا در همان دانشگاه اقدام کند.
اخذ پذیرش زبان در دانشگاه به معنی اخذ پذیرش مشروط نیست و معمولا شانس ایرانیان در اخذ ویزای آمریکا از طریق دوره زبان بسیار پائین است.
دورس پیشنیاز ممکن است تعدادی از دورس تخصصی مقطع قبلی یا دروس جدید برای تغییر رشته و یا مدارک زبان، GRE و یا GMAT باشد. در برخی موارد ممکن است ارائه ی بعضی از مدارک به بعد موکول شود و یا حتی کلا چشم پوشی شود.
جهت اخذ پذیرش تحصیلی و ادامه تحصیل در آمریکا، موکدا توصیه می کنیم حداقل یک مدرک استاندارد زبان با هر نمره ای کسب نمائید همچنین توانایی های خود را در مهارت های گفتاری (Speaking) و شنیداری (Listening) جهت آمادگی در زمان حضور در مصاحبه سفارت ارتقا دهید حداقل سطح زبان انگلیسی خود را به سطح متوسط Intermediate معادل آیلتس با نمره 5.5 یا تافل معادل 70 برسانید تا در زمان توجیه گرفتن پذیرش مشروط از موقعیت منطقی تری بهرمند شوید
البته مشاورین ویزای ما شما را در نحوه ی پاسخ دهی و نمونه سوالات مصاحبه یاری خواهند نمود. برای اخذ مشاوره تحصیلی و ویزا با ما تماس بگیرید.
در پذیرش مشروط دانشجو پذیرش آکادمیک دریافت می نماید که برای ورود به مقطع مورد نظر می بایست شروط (پیش نیازها) را برآورده کند.

پذیرش های تحصیلی مشروط آمریکا

پذیرش مشروط دکتری تجارت برای مدیران اجرایی

 • Ph.D. in Business for Executives
 • شرایط: بدون GRE بدون GMAT
 • نمره تافل: 85
 • نمره آیلتس: 6.5

پذیرش مشروط دکتری فیزیولوژی جانوری در آمریکا

 • Phd in Animal Physiology
 • شرایط: بدون GRE
 • نمره تافل: 79

پذیرش مشروط دکتری فیزیک در آمریکا

 • Phd in Physics
 • شرایط: بدون GRE
 • نمره تافل: 79

پذیرش مشروط دکتری مهندسی هوافضا در آمریکا

 • Phd in Aerospace Engineering
 • شرایط: بدون GRE
 • نمره تافل: 79
 • نمره آیلتس: 6.5

پذیرش مشروط فوق لیسانس آموزش هنر در آمریکا

 • Master Art in Teaching
 • شرایط: بدون GRE
 • نمره تافل: 79
 • نمره آیلتس: 6.5

پذیرش مشروط فوق لیسانس آموزش کشاورزی در آمریکا

 • Master in Agricultural Education
 • شرایط: بدون GRE
 • نمره تافل: 79

پذیرش مشروط فوق لیسانس ارتباطات استراتژیک جهانی در آمریکا

 • Master of Science in Global Strategic Communication
 • شرایط: بدون GRE
 • نمره تافل: 79
 • نمره آیلتس: 6.5

پذیرش مشروط فوق لیسانس انسان شناسی در آمریکا

 • Master in Anthropology
 • شرایط: بدون GRE
 • نمره تافل: 79

پذیرش مشروط فوق لیسانس رهبری سازمانی در آمریکا

 • Master in Adult\Organizational Learning & Leadership
 • شرایط: بدون GRE
 • نمره تافل: 79

پذیرش مشروط فوق لیسانس علوم دامی در آمریکا

 • Master in Animal Science
 • شرایط: بدون GRE
 • نمره تافل: 79

پذیرش مشروط فوق لیسانس هوافضا در آمریکا

 • Master in Aerospace Engineering
 • شرایط: بدون GRE
 • نمره تافل: 79
 • نمره آیلتس: 6.5