• خانه
  • پذیرش تحصیلی آمریکا

پذیرش تحصیلی آمریکا

اخذ پذیرش تحصیلی آمریکا تابع شرایط و قوانین دانشگاه هاو کالج های آمریکا می باشد. اکثر دانشگاه های آمریکا نیازمند ازائه مدارک بین المللی استاندارد زبان انگلیسی شامل آیلتس، تافل و ... هستند که در صورت نداشتن مدرک مورد نظر می توانید اقدام به اخذ پذیرش مشروط نمائید.
اخذ پذیرش در هر مقطع و رشته ای دارای شرایط خاصی است که بهتر از قبل از هرگونه اقدام نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام نمائید. هر رشته دارای پیش نیاز های خاص به خود می باشد دانشگاه های آمریکا در نحوه پذیرش خود مختار هستند و بر اساس سیاست های خود  شرایط و قوانین را وضع می کنند که این مورد باعث تفاوت در شرایط مورد نیاز هر رشته در هر مقطع و دانشگاه گردیده است.

پذیرش تحصیلی آمریکا