ویزای دوره زبان انگلیسی انگستان

ویزای تحصیلی انگلستان برای دوره های زبان بر اساس سن متقاضی و مدت دوره متفاوت است که هر یک دارای شرایط خاصی می باشد:

  • ویزای تحصیلی عمومی 
  • ویزای تحصیلی کوتاه مدت
  • ویزای تحصیلی کودکان

ویزای تحصیلی عمومی: اخذ این نوع ویزا معمولا برای دوره های زبان بیش از 11 ماه و متقاضیان بالای 16 سال امکان پذیر است که دانشجویان نیز می توانند پس از طی کردن دوره زبان و اخذ نمره مناسب در مقاطع آکادمیک ادامه تحصیل دهند  سیستم این نوع ویزای تحصیلی انگلستان امتیازی می باشد و دانشجویان ملزم به ارائه مدارک مورد نیاز و اخذ حداقل امتیاز می باشند که مدرک آیلتس از جمله مدارک الزامی آن است

ویزای تحصیلی کوتاه مدت: این نوع ویزا برای دوره های زبان انگلیسی تا 11 ماهه برای متقاضیان بالاتر از 16 سال می باشد امکان تمدید این ویزا نهایتا 11 ماه می باشد نکته قابل دکر، پس از آن اتمام دوره متقاضی ملزم به ترک بریتانیا می باشد و امکان تبدیل و یا تمدید ویزا وجود ندارد. از مزیت های این نوع ویزا تحصیلی انگلستان عدم نیاز به مدرک زبان انگلیسی جهت اخذ پذیرش دوره ها زبان و نیز ویزای انگلستان می باشد و متقاضی با هر سطحی می تواند اقدام کند البته توجه داشته باشید این نوع ویزا بیشتر برای دوره های تابستانه، دانش آموزان و دانشجویان  تا سن 24 سال مناسب است.

ویزای تحصیلی کودکان: این ویزا برای افراد زیر18 سال قابل اخذ می باشد

توجه داشته باشید که کالج ها و موسسات زبان بر اساس شرایط دوره و  متقاضی نوع ویزا را مشخص می کنند و بر اساس آن پذیرش دوره را صادر می نمایند.