• خانه
  • ویزای تحصیلی آمریکا

ویزای تحصیلی آمریکا

ویزای دانشجویی F-1: رایج ترین ویزای تحصیلی آمریکا برای افرادی که قصد تحصیل در آمریکا را دارند ویزای F1 است. این ویزای تحصیلی ویژه افرادی است که می خواهند به تحصیل در کالج ها یا دانشگاه های معتبر آمریکا و یا شرکت در دوره زبان در دانشگاه ها یا موسسات زبان در آمریکا بپردازند.
ویزای تبادلی J-1: این ویزا برای افرادی تعبیه شده که قصد شرکت در یک دوره ی تبادلی، از جمله دوره ها و برنامه های ارائه دهنده ی دروس دبیرستان و دانشگاه را دارند.
ویزای دانشجویی M-1: این ویزا ویژه ی کسانی است که قصدِ ادامه تحصیل در آمریکا در دوره های غیر دانشگاهی یا حرفه ای و کارآموزی را در آمریکا دارند.