هزینه پوشاک در آمریکا

بر اساس کیفیت و برند لباس هزینه ها متفاوت می باشد. بهتر است برای خرید لباس به صورت حضوری و یا اینترنت (خرید آنلاین) در جستجوی فروشگاه های مورد نظر خود باشید. از حراجهای فصلی و حراج روز شکرگذاری (Thanks Giving) و نیز حراج به مناسبت های مختلف غافل نباشید.

روز شکر گذاری(Thanks giving):

روز بعد از شکرگذاری در آمریکا روز ویژه ای است که کلیه شاپینگ ها و فروشگاه ها حراج وسیعی دارند و جنسها را خیلی ارزان به فروش می رسانند ،طوریکه همیشه عده ای از اشخاص ،در سرمای آن زمان در صفهای شبانه ای که جلوی هر فروشگاهی ایجاد می شود می خوابند، تا صبح هنگامی که درب فروشگاه باز شد بتوانند جنس مورد نظر خود را قبل از اینکه به پایان برسد تهیه کنند.