هزینه املاک در لندن

قیمت ملک در لندن گرانتر از شهر های دیگر انگلستان است و می توان گفت هزینه های مربوط به محل زندگی در انگلستان بخش عمده هزینه های شما را شامل می شود هزینه ی اجاره در آپارتمان های اشتراکی در هر ماه را به صورت زیر محاسبه می شود.

منطقهدو نفرهیک نفره
شرق 450 -650 250 - 400
غرب 450 - 700 300 - 400
جنوب 400 - 700 300 - 500
شمال 450 - 580 320 - 420
مرکز 510 - 780 480 - 600

اگر چنانچه بخواهید یک آپارتمان مجزا در حدود 30 متر و یک خوابه را اجاره نمایید بابت هر ماه اجاره می بایست مبالغ زیر را در نظر بگیرید:

منطقه هزینه
شرق مرکز 700 - 850
غرب 680 - 810
جنوب 640 - 780
شمال 610 - 720
مرکز 800 - 900