• خانه
  • نظام آموزشی انگلستان

نظام آموزشی انگلستان

ساختار نظام آموزشی انگلستان از 3 مقطع آموزشی تشکیل شده است:

  • مقطع آموزشی ابتدایی 5 تا 11 سالگی
  • مقطع آموزشی متوسطه 11 تا 18 سالگی
  • مقطع آموزشی عالی

همچنین قبل از مقطع ابتدایی، آموزش پیش دبستانی در مهدهای کودک و مدارس آمادگی به کودکان 4-2 سال ارائه می گردد که اجباری نیست، اما حدود 96 درصد کودکان در این مرکز ثبت نام می نمایند

این ساختار برای انگستان، ولز و ایرلند شمالی یکسان می باشد اما اسکاتلند از نظام آموزشی متفاوتی برخوردار است. دوره های آموزشی تا سن 16 سالگی اجباری می باشد و از 17 سالگی به بعد دانش آموزان انگلیسی به تحصیل در مراکز آموزش تکمیلی و یا فعالیت در بازار کار مبادرت می نمایند. بیش از نیمی از دانش آموزان برای تکمیل تحصیلات خود مشغول به گذراندن دوره های تخصصی فنی و حرفه ای خود و مابقی به ادامه تحصیل در مقاطع آکادمیک مبادرت می ورزند.