مقطع فوق لیسانس آمریکا

مقطع فوق لیسانس و یا کارشناسی ارشد در ایالات متحده آمریکا با عنوان های مختلفی نسبت به رشته تحصیلی ارائه می گردد که در زیر به برخی از آن ها اشاره شده است:

  • MA (Master of Arts)
  • MS (Master of Science)
  • MEng (Master of Engineering)
  • MTech (Master of Technology)
  • MBA (Master of Business administrator)
  • MBM (Master of Business management/Marketing)
  • MEdu (Master of Education)

برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه های آمریکایی حداقل به مدرک کارشناسی در زمینه مرتبط نیاز می باشد. بطور مثال کسانی که خواهان تحصیل در رشته های مهندسی هستند می بایست دارای تحصیلات مهندسی مرتبط بوده و یا در غیر اینصورت دارای سوابق و مدارک دیگری که تجارب ایشان را در رشته مورد نظر تأیید کند ارائه نمایند. درحالیکه معدل پایه خاصی برای ورود به دوره های فوق لیسانس در دانشگاه های آمریکا بطور استاندارد ذکر شده است و لیکن بر اساس تجربه، داوطلبان حداقل می بایست در سطح B معادل 14 به بالا باشند.

مدارک لیسانس از دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی و آزاد اسلامی ایران برای دانشگاه های آمریکا مورد قبول می باشد.

برای اخذ پذیرش در مقطع فوق لیسانس دارا بودن مدرک زبان انگلیسی تافل (TOEFL) مورد نیاز می باشد. همچنین بسته به نوع رشته انتخابی، دارا بودن مدرک GMAT و یا GRE برای اکثر دانشگاه های آمریکا مورد نیاز می باشد.

البته قابل ذکر است که دانشگاه هایی نیز هستند که برای پذیرش مدارک GMAT و یا GRE را مطالبه نمی کنند و دارای سطح کیفی تحصیلی مناسبی هستند همچنین عدم دارا بودن مدرک تافل TOEFLراه را برای کسب پذیرش تحصیلی غیر ممکن نمی سازد.
اکثر دانشگاههای آمریکا از داوطلبان بین 3 الی 4 توصیه نامه تحصیلی مطالبه می نمایند که می بایست توسط اساتید و یا ناظرین تحقیقاتی داوطلبان تهیه گردند.

در رشته های تحقیقاتی ممکن است یک پروپوزال تحقیقاتی در رشته مرتبط نگارش گردد و تقریباً تمامی دانشگاههای آمریکا یک انگیزه نامه تحصیلی (Statement of Purpose ) با توضیحی درباره ی علت تحصیل نامبرده در رشته و دانشگاه مذکور در خواست می گردد. پروسه اخذ پذیرش تحصیلی در ایالات متحده آمریکا در دوره های فوق لیسانس و دکتری نیاز به دقت بالا در مورد نحوه تقاضا، ترتیب مدارک، نگارش مستندات و پیگیری پرونده تحصیلی دارد. عدم در نظر گیری هر یک از موراد فوق پرونده پذیرش تحصیلی را با شکست مواجه می سازد. تحصیل در مقطع فوق لیسانس بطور عادی 2 سال در آمریکا بطول می انجامد.