• مقاطع

مقطع فوق لیسانس

پذیرش تحصیلی فوق لیسانس از آمریکا و اروپا برای دانشجویان بین المللی نسبت به رشته تحصیلی و کشور دارای شرایط و قوانین متفاوت و گاهی منحصر بفرد می باشد بعضی از این قوانین مختص دانشگاه، رشته و بعضی مربوط به بخش ویزا می شود که بطور کلی شرایط پذیرش در مقطع لیسانس را تشکیل می دهند.
از جمله مهمترین موارد در پذیرش مقطع فوق لیسانس مدارک استاندارد زبان انگلیسی می باشد که هر کشور بر اساس شرایط آموزش عالی خود سطحی را وضع می کند.
هر چه اعتبار دانشگاه بالاتر باشد تقاضای بیشتری خواهد داشت و بطبع شرایط سخت گیرانه تری برای انتخاب دانشجویان با صلاحیت در آن بر قرار است.
مدت مقطع فوق لیسانس بر اساس مدل آموزش عالی کشورها متفاوت است دوره های تمام وقت فوق لیسانس معمولا از 1 سال تا 2.5 سال بطول می انجامد و دوره های آنلاین و مکاتبه ای بین 2 تا 3 سال می باشد.
شرایط سنی معمولا برای ورود به مقطع فوق لیسانس وجود ندارد.
انتخاب رشته و دانشگاه در فوق لیسانس حساسیت های خاصی دارد و بهتر بر اساس استاندارد موجود در هر کشور اقدام به انتخاب رشته و دانشگاه خود نمائید