• مقاطع

مقطع دکتری

پذیرش تحصیلی دکتری از آمریکا و اروپا برای دانشجویان بین المللی نسبت به رشته تحصیلی و کشور دارای شرایط و قوانین متفاوت و گاهی منحصر بفرد می باشد بعضی از این قوانین مختص دانشگاه، رشته و بعضی مربوط به بخش ویزا می شود که بطور کلی شرایط پذیرش در مقطع دکتری را تشکیل می دهند.
مدارک استاندارد زبان انگلیسی، معدل و سوابق کاری و ... از جمله مهمترین موارد در اخذ پذیرش دکتری می باشند.
هر چه اعتبار دانشگاه بالاتر باشد تقاضای بیشتری خواهد داشت و بطبع شرایط سخت گیرانه تری برای انتخاب دانشجویان با صلاحیت در آن بر قرار است.
مقطع دکتری معمولا به دو صورت by course و by research ارائه می شود و مدت مقطع دکتری بر اساس مدل آموزش عالی کشورها متفاوت است دوره های تمام وقت دکتری معمولا از 3 سال تا 5 سال بطول می انجامد و دوره های آنلاین و مکاتبه ای بین 4 تا 8 سال می باشد.
شرایط سنی معمولا برای اخذ پذیرش مقطع دکتری وجود ندارد. ولی شرایط سنی در اخذ ویزا تاثیر گذار است.
انتخاب رشته و دانشگاه در دکتری حساسیت های خاصی دارد و بهتر بر اساس استاندارد موجود در هر کشور اقدام به انتخاب رشته و دانشگاه خود نمائید.