مقاطع تحصیلی

تحصیل در خارج از کشور در مقطع و رشته دارای شرایط خاصی است همچنین دانشگاه برای انتخاب بهترین متقاضیان خود شرایط و برنامه های منحصربفردی را در پروسه پذیرش خود به کار می گیرند که آگاهی از این شرایط و قوانین می توانند در انتخاب متقاضی نقش بسزایی ایفا کند.
شرایط تحصیل نسبت به هر کشور، رشته، مقطع و دانشگاه متفاوت است و متقاضی می بایست بر اساس شرایط مربوطه اقدام به تهیه و تکمیل مدارک خود نماید.
به خاطر داشته باشید برای ادامه تحصیل در خارج از کشور و یافتن بهترین کشور، رشته و دانشگاه بر اساس شرایط خود
می بایست از حدود 2 سال قبل از شروع تحصیل خود اقدام به تحقیق، مشاوره و تهیه مدارک خود نمائید.
البته استفاده از تجربیات یک مشاوره خوب می تواند این زمان را برای شما کاهش دهد اما داشتن اطلاعات کافی باعث افزایش میزان موفقیت شما در برنامه ادامه تحصیل شما خواهد شد.
در این بخش سعی شده است کلیات و شرایط مربوط به هر مقطع تحصیلی معرفی شود.