• خدمات ما

مشاوره ویزا

مشاوره ویزا از مراحل کلیدی و تاثیر گذار برای هر متقاضی در اخذ ویزا می باشد و در صورت عدم انتخاب نوع ویزا و عدم آگاهی از شرایط ویزا هاموجب ضرر و زیان زیادی می گردد مشاورین آژانس تحصیلات بین المللی در بخش آمریکا، اولین ارگان حقوقی دارای واحد تخصصی ویزا و خدمات دانشجویی امریکا در ایالت دانشجویی بوستون (هاروارد و MIT) و دارای تنها واحد تخصصی سرمایه گذاری/توریستی مورد تایید دولت فدرال در آمریکا (Regional Center) می باشد.
بخش مشاوره ویزای انگلستان متشکل از کارشناسان ویزاهای تحصیلی انگلستان (بریتانیا) می باشند که با گذراندن دوره مربوطه به ویزای های انگلستان دارای تجربه بالایی در ارائه خدمات ویژه از جمله ویزای تضمینی انگلستان (بریتانیا) می باشند.
همچنین مشاوره سایر کشوره های با مشاورین با تجربه آزانس می تواند راهگشای شما در اخذ ویزا باشد. امکان سنجی اخذ ویزا، ارائه اطلاعات به روز و بررسی شرایط متقاضی برای اخذ ویزا از مهمترین خدمات آژانس در هر بخش می باشد

مشاوره ویزاهای تحصیلی