مشاوره بورسیه تحصیلی

بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی می تواند راهگشای شما در ادامه تحصیل در خارج از کشور باشد بالابودن بودن هزینه های تحصیل در خارج باعث گردیده است دانشجویان تمایل بیشتری به اخذ بورسیه تحصیلی داشته باشند و اخذ بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی را یکی فاکتورهای اصلی در انتخاب رشته و دانشگاه قرار دهند.

شرایط اخذ بورسیه تحصیلی بر اساس نوع، کشور، رشته و مقطع متفاوت است و معمولا نیازمند ارائه مدارکی متفاوتی نیز هست در حال حاضر بیشترین کمک هزینه های تحصیلی مانند بورسیه تحصیلی در مقاطع فوق لیسانس و دکتری ارائه می شود که مهمترین فاکتورهای آن معمولا معدل، نمرات آزمون های استاندارد زبان انگلیسی و نمره GRE می باشد البته ذکر این نکته مجددا ضروریست سیاست و شرایط کلی بر اساس نوع بورسیه و کمک هزینه متفاوت است.

بعنوان مثال بعضی از کشورهای اروپایی کمک هزینه ای با عنوان "کمک هزینه ی کشورهای در حال توسعه" ارائه می دهند که نیازمند هیچ یک از موارد فوق نیست بر اساس سطح درآمد خانواده دانشجو ارائه می شود لذا در مورد اخذ بورسیه تحصیلی با شرایط متفاوتی روبرو هستیم ولی معمولا یک سیاست در همه کشورها مشابه است و آن ارائه بورسیه تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و مستعد می باشد. برای آگاهی بیشتر درباره بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی مطلب مربوط به انواع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی را مطالعه نمائید.

استادی ابرود ایجنسی با بررسی شرایط شما بهترین راه و برنامه اخذ بورسیه های تحصیلی را به صورت مشاوره بورسیه تحصیلی به شما ارائه می دهد تا با یک برنامه ریزی دقیق بتوانید هزینه های ادامه تحصیل خود را تامین نمائید.