مراکز تفریحی آمریکا

یکی از مراکز تفریحی مهم در آمریکا پارک ها و شهر بازی های آن می باشند که در سراسر آمریکا قریب 400 پارک تفریحی فعال وجود دارد. این پارک ها عمدتا مجهز به رولرکوسترهای پر پیچ و خم و پر جاذبه و محوطه هايی برای پيک نيک، اجرای رقص و موسيقی و مجموعه تأسيسات تعبیه شده برای رفاه و تفریح و سرگرمی مردم می باشند که جمعیت زیادی را به خود جذب می کند. محبوب ترین جاذبه ی توریستی در جهان Disneyland می باشد که در ارلاندو واقع شده است که برای بازدید کل مجموعه آن می بایستی 5 روز وقت بگذارید. اکثر پارک های آبی در فلوریدا وسواحل آفتابی واقع شده است.

اکثر پارک های ملی و ایالتی در آمریکا اجازه ی اردو زدن را به شما می دهند و برخی پارک ها هستند که در آن ها کلبه های کوهستانی و محو طه ی اردوی موقت به صورت عمومی و خصوصی وجود دارد که به آنها campsite یا campground گفته می شود که امکانات محل روشن کردن آتش، دفع زباله، توالت،. دوش آب گرم ،محوطه ی بازی کودکان، پریز برق وغیره را دارد.