مدارک مورد نیاز پذیرش لیسانس آمریکا

جهت تحصیل در آمریکا در مقطع لیسانس می بایست مدارک و شرایط مورد نیاز مربوطه را طبق شرایط دانشگاه موردد نظر آماده و ارسال نمائید تا نهایتا موفق به اخذ پذیرش لیسانس از آمریکا و سپس ویزا شوید. برای تکمیل مدارک مورد نیاز پذیرش لیسانس بهتر است حداقل 12 ماه قبل از ارسال درخواست پذیرش نسبت به تهیه و تکمیل ان اقدام کنیم. 
 
مدارک کلی مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های آمریکا در مقطع لیسانس به شرح زیر می باشد:
  1. مدرک زبان تافل یا آیلتس
  2. مدرک SAT (الزامی نیست)
  3. مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به همراه ریز نمرات
  4. انگیزه نامه - SOP
  5. رزومه
  6. نامه تمکن مالی
 
بعضی از دانشگاه های آمریکا ممکن است مدارک خاص دیگری و یا ارزیابی سوابق تحصیلی شما را برای اخذ پذیرش تحصیلی درخواست کند.