• خانه
  • مدارک مورد نیاز پذیرش تحصیلی

مدارک مورد نیاز پذیرش تحصیلی انگلستان

برای اخذ پذیرش در هر مقطعی از دانشگاه های انگلستان به مدارک مورد نیاز خاصی نیاز است که متقاضی می بایست این مدارک را قبل از اقدام آماده سازی نماید.
البته قابل ذکراست این مدارک بصورت ثابت نیست و هر دانشگاه در بریتانیا بر اساس شرایط دپارتمان های خود مدارک خاصی را مطالبه می نماید.
داشتن مدارک مورد نیاز به منزله اخذ پذیرش قطعی در دانشگاه نیست
متقاضی می بایست مدارک خود را طبق لیست دانشگاه آماده نماید تا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مثبت بودن نظر دانشگاه به متقاضی پذیرش تحصیلی داده می شود. در این تکمیل مدارک با مشاوره یک کارشناس می تواند شانس شما را در اخذ پذیرش بالاتر برده و موفقیت شما تسریع نماید.
مدارک مورد نیاز برای هر رشته و مقطع متفاوت می باشد.

حداقل نمره زبان مورد نیاز پذیرش
مقطع / دوره حداقل نمره کل آیلتس (Overall) حداقل نمره در هر مهارت آیلتس
دوره زبان عمومی 4.0 4.0
لیسانس 5.5 5.5
فوق لیسانس 6.5 5.5
دکتری 6.5 5.5

در بخش های زیر بطور کامل مدارک مورد نیاز برای هر مقطع و دوره شرح داده شده است
.