مدارس فارسی زبان در آمریکا

در آمریکا مدرسه یا دبیرستان به زبان فارسی به ندرت می توان پیدا کرد. در این کشور اگر مدرسه فارسی آموزی داشته باشیم عموما در آخر هفته ها برگزار می شود برای خانواده هایی که علاقه مند به یادگیری کودکان و نوجوانان خود به زبان فارسی باشند،

اکثرا تا پنجم ابتدایی و خیلی کم تا دوره راهنمایی ثبت نام می نمایند. طبق آماری که دیده شده تنها 2 الی 3 در صد کودکان و نوجوانان ایرانی در این مدارس فارسی می آموزند. آدرس برخی از این مدارس از طریق جستجوی Persian Resources در اینترنت قابل دستیابی است.