کالج زبان برلینگتون

محمد رضا چگینی

با تشکر از خدمات شما، با کمک اطلاعات مفید شما تونستم برنامه ریزی بهتری داشته و ویزام رو براحتی گرفتم خوشحالم با موسسه شما آشنا شدم.

ممنونم از کمک شما

  • کشور: انگلستان
  • مقطع: دوره عمومی زبان انگلیسی
  • سال اعزام: 2012
محمد رضا چگینی