خانم سعیده یونسی

با پیگیری دلسوزانه ی شما توانستم پروسه ی اخذ پذیرش و ویزا را با موفقیت طی کنم. با تشکر

  • سال اعزام: 2015
  • کشور: اسپانیا
  • مقطع: دوره عمومی زبان اسپانیایی
سعیده یونسی