دانشگاه ایالتی لوئیزیانا

سعیده عابدینی

من برای پذیرش آمریکا با این شرکت قرارداد بستم و طی مدت مقرر موفق به اخذ ویزا شدم خدمات این شرکت برای من و همسرم بسیار مناسب بود و توانستم پس از رسیدن به آمریکا نیز از خدمات این شرکت برای اسکان استفاده کنم. بهتر قبل از هر اقدامی برای آمریکا به شدت تحقیق کنین چون شرایط اینجا خیلی با اون چیزی که توی ایران فکر می کنید فرق داره.

  • کشور: ایالات متحده آمریکا
  • مقطع: لیسانس
  • رشته: معماری
  • سال اعزام: 2009
سعیده عابدینی