ساختار سیاسی آمریکا

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا به صورت فدرالی بوده و بر اساس قانون اساسی است و به گونه ای است که فرد یا نهادی نتواند در آن قدرت مطلق داشته باشد. کنگره ایالات متحدهٔ آمریکا که بر اساس نظام انتخاباتی آمریکا می باشد و دارای دو مجلس ،مجلس سنا و مجلس نمایندگان می باشد که بر اساس رای و انتخاب مردم می باشد.

دارای سه قوه قضائیه در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا( شکل‌دهی به سیاست و حکومت این کشور) و قوهٔ مجریه در کاخ سفید، محل کار و زندگی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و قوهٔ مقننه در کنگره ایالات متحده آمریکا و ساختمان کاپیتول می باشد.

آمریکا بر اساس ویژگی های اقتصادی و نظامی قابل توجه خود، در سیاست جهانی نقش مهمی را ایفا می‌کند. این کشور عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل می باشد که دفتر مرکزی ای سازمان نیز در نیویورک واقع شده است.