رنکینگ جهانی دانشگاه کانادا 2019 - رتبه بندی QS

رنکینگ دانشگاه کانادا سال 2019 طبق رتبه بندی QS منتشر شد مهمترین جابجایی ها، ارتقا دانشگاه تورنتو از رتبه 31 در سال 2018 به رتبه 28 در سال 2019 می باشد. قابل ذکر است رتبه بندی جهانی QS هر ساله فقط 1000 دانشگاه برتر جهان را معرفی می کند که قطعا برخی از دانشگاه ها در این لیست حضور ندارند لیست زیر فقط شامل رتبه بندی دانشگاه های کانادا در سال 2019 می باشد..

رنکینگ جهانی دانشگاه های کانادا برای رتبه بندی QS

ردیف

دانشگاه

رتبه جهانی

1

University of Toronto

28

2

McGill University

33

3

University of British Columbia

47

4

University of Alberta

109

5

McMaster University

146

6

Université de Montréal

149

7

University of Waterloo

163

8

The University of Western Ontario

214

9

University of Calgary

229

10

Queen's University at Kingston

239

11

Simon Fraser University

264

12

Dalhousie University

279

13

University of Ottawa

289

14

University of Victoria (UVIC)

359

15

Université Laval

402

16

University of Saskatchewan

461

17

Concordia University

464

18

York University

481

19

Université du Québec

541-550

20

University of Guelph

581-590

21

University of Manitoba

601-650

22

Carleton University

651-700

23

Memorial University of Newfoundland

651-700

24

Université de Sherbrooke

651-700

25

University of Windsor

651-700

26

Ryerson University

801-1000

منبع: سایت رتبه بندی QS