رشته مهندسی هوا و فضا آمریکا

بیش از 81 هزار مهندس هوا و فضا هم اکنون در کشور آمریکا مشغول به کارهستند. مهندسی هوا و فضا به دلیل ارتباط مستقیم با صنایع دفاعی و هم چنین به نمایش گذاشتن برتری فنی یک کشور از زمان تولدش، در سرتاسر مورد توجه ویژه قرار داشته است و هم اکنون بیش از 50 دانشگاه در کشور آمریکا در مقاطع مختلف مهندسی هوا و فضا دوره های آموزشی برگزار می نمایند.

در بسیاری از دانشگاهها دپارتمان یا دانشکده ی جداگاته ای برای مهندسی هوا و فضا وجود دارد اگرچه در تعداد معدودی از دانشگاهها مهندسی هوا و فضا به عنوان زیر مجموعه ای از دانشکده ی مهندسی مکانیک ارائه می گردد.

مهندسین هوا و فضا اغلب در یکی از زمینه های هوایی (Aeronautical ) و یا فضایی ( Astronautical) متخصص می شوند. این دو زمینه که از نظر محیطی و فنی تفاوتهای با هم دارند از نظر تئوری های زیر بنایی و وابستگی به مبانی فیزیک نقاط مشترک بسیار ی دارند.
مکانیک سیالات، استاتیک، مهندسی کنترل، نرم افزار، کنترل نویز و آزمایش پرواز از مباحث اصلی مهندسی هوا و فضا هستند.

مراکز پژوهشی و تحقیقاتی هوا فضا در آمریکا

مرکز تحقیقات ناسا از قدیم الایام برترین مرکز پژوهشی در این رشته بوده است. موسسه ی هوا و فضای آمریکا (AIAA)، انجمن حرفه ای مهندسی هوا و فضای آمریکا می باشد که بالغ بر 39 هزار نفر عضو دارد.
این موسسه مسئول چاپ بسیاری از ژورنالهای علمی صاحب اعتبار مهندسی هوا و فضا در جهان می باشد.

از جمله می توان ژورنالهای زیر را نام برد:

  • Journal of Aerospace Computing, Information, and Communication
  • Journal of Aircraft
  • Journal of Energy
  • Journal of Guidance, Control, and Dynamics
  • Journal of Hydronautics
  • Journal of Propulsion and Power
  • Journal of Spacecraft and Rockets
  • Journal of Thermophysics and Heat Transfer

یکی دیگر از مراکز مهم پژوهشی هوا و فضای آمریکا مرکز پژوهشی هوا و فضای  (ARMD) است. آزمایشگاههای دانشگاه  Illinois Urbana-Champaig ، دپارتمان هوا و فضای دانشگاه MIT ، موسسه ی ملی پژوهشی هوانوردی دانشگاه ایالتی  Wichita و مرکز پژوهشی LaRC در ایالت ویرجینیا از دیگر مراکز مهم پژوهشی مهندسی هوا و فضا در کشور آمریکا می باشند.