رشته مهندسی شیمی آمریکا

مهندسین شیمی مسئول طراحی فرآیندهایی هستند که به تولید یا تغییر مواد منجر می شوند. علاوه بر صنایع شناخته شده ای مانند صنعت تولید مواد شیمیایی، صنایع انرژی و صنعت دارویی صنایع جدیدتری مانند بیوتکنولوژی، تولید قطعات الکترونیک و مهندسی محیط نیازمند فعالیت مهندسین شیمی می باشند.
رشته ی مهندسی شیمی گرایشهای گوناگونی دارد. مهندسی پتروشیمی Petrochemical ، مهندسی گاز، مهندسی پلیمر و مهندسی صنایع غذایی از گرایشهای مهندسی شیمی هستند. گرایشهای بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در حال حاضر در برخی از دانشگاهها ارائه می شوند و طرفداران بسیاری دارند.

ادامه تحصیل در مهندسی شیمی آمریکا

رشته های مهندسی نفت، پلیمرو محیط زیست ارتباط بسیار نزدیکی با رشته ی مهندسی شیمی دارند. در برخی از دانشگاهها رشته ی مهندسی محیط گرایشی از مهندسی شیمی به حساب می آید.
فارغ التحصیلان رشته ی مهندسی شیمی در مقاطع تکمیلی در گرایشهای تخصصی رشته ی مهندسی شیمی و یا در رشته های مرتبط مانند رشته ی بیومواد از گروه مهندسی مواد و بیوتکنولوژی ادامه تحصیل می دهند.
در سالهای اخیر بسیاری از فارغ التحصیلان مهندسی شیمی به تحصیل در گرایشهای بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی گرویده اند و گرایشهای قدیمی تر مهندسی شیمی که بیشتر در صنایع تولیدی اهمیت داشته اند با درخواست کمتری روبرو هستند.

بازار کار و درآمد رشته مهندسی شیمی آمریکا

به گزارش اداره آمار آمریکا نرخ رشد اشتغال در رشته ی مهندسی شیمی در بازه ی زمانی سالهای 2010-2020، 6 درصد خواهد بود.
برخی از وظایف مهندسین شیمی بدین شرح می باشد:
  • مشکل یابی در فرآیند تولید
  • ارزیابی تجهیزات و فرآیندها
  • تحقیقات و تهیه ی راههای جدید برای فرآیند تولید
  • فرآیندسازی برای تولید جریان برق از فرآیندهای شیمیایی و جداسازی اجزای مایعات و گازها
  • طراحی تجهیزات مورد نیاز
  • تخمین هزینه های تولید
مهندسین شیمی طبق آخرین آمار، بیش از 30 هزار شغل را درآمریکا به خود اختصاص داده اند. از این مهندسین 5 درصد در صنعت دارویی، 7 درصد در صنعت رزین وفیبرهای مصنوعی و 12 درصد در مشاغل پژوهشی مشغول به کارند.
میانگین درآمد مهندسین شیمی طبق آخرین آمار ، 90.300 دلار است در حالیکه مهندسین ارشد رشته ی مهندسی شیمی به طور میانگین 139.670 دلار می باشد. بالاترین درآمد در این مهندسی شیمی به مشاغل پژوهشی و سپس صنایع تولیدی اختصاص دارد.

مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مهندسی شیمی در آمریکا

انیستیتو مهندسین شیمی آمریکا American institute of chemical engineers با بیش از 40000 عضو بزرگترین سازمان حرفه ای در رشته ی مهندسی شیمی است.
مرکز CENTC ( مرکز فعالسازی تکنولوژیهای جدید از طریق کاتالیز) یک موسسه ی ملی در زمینه ی تکنولوژیهای جدید مهندسی شیمی می باشد.
مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه واشینگتن، مراکز تحقیقاتی مهندسی شیمی دانشگاه Caltech، مراکز تحقیقات دپارتمان مهندسی شیمی دانشگاه MIT ،مرکز تحقیقات بیومولکولار دانشگاه Purdue،مرکز تحقیقات مهندسی شیمی و بیومولکولار دانشگاه Delaware که بیش از 100 سال قدمت دارد و مرکز تحقیقات مواد شیمیایی تجدیدپذیر زیستی یا CBiRC از دیگر مراکز مهم پژوهشی رشته ی مهندسی شیمی در کشور آمریکا هستند.