دانشگاه کارنگی ملون

Carnegie Mellon University

دانشگاه کارنگی ملون یکی از معتبر ترین دانشگاههای ایالات متحده آمریکا است که در پیتسبورگ واقع است. این دانشگاه به افتخار اندرو کارنگی در سال 1900 نامگذاری و تاسیس شده است.

در سال 1912 موسسه تکنولوژی کارنگی شروع به فعالیت در دوره های 4 ساله شد در سال 1967 موسسه تکنولوژی با موسسه تحقیقاتی صنعتی ادغام و دانشگاه کارنگی را تشکیل دادند.

دانشگاه کارنگی ملون دارای هفت دانشکده و مدارس مستقل از جمله: موسسه علم و فن کارنگی(مهندسی)- دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه دیتریش از علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه علوم اقتصاد و مدرسه علوم کامپیوتر-دانشگاه علوم کارنگی هستند. کارنگی دارای 17 تیم ورزشی که درNCAA به رقابت می پردازند.

دانشگاه اقتصاد این دانشگاه تا کنون 8 جایزه نوبل اقتصاد داشته است که از هر دانشکده تجارت دیگری در جهان بیشتر است.