دانشگاه وندرز

winder university

دانشگاه وندرز یک دانشگاه خصوصی تحقیقاتی در چستر ایالت پنسیلوانیا آمریکا قرار دارد و در سال 1821 تاسیس شده است. ومساحتی حدود 108 هکتار دارد این دانشگاه دارای سه شعبه دیگر یکی در ویلمینگتون ایالت دلاور و دو شعبه در پنسیلوانیا است.
شعبه ای که در ویلمینگتون واقع است در سال 1858 به عنوان آکادمی نظامی دلاور تغییر نام داد و بعد از 1892 به عنوان دانشگاه افسری شناخته می شود.
این دانشگاه شامل هشت کالج: پرستاری- حقوق- دانشکده حرفه ای انسان شناسی- دانشکده مدیریت هتل و هتل داری- دانشکده مهندسی- دانشکده اقتصاد- دانشکده آموزش و پرورش و نو آوری می باشد که هر کدام از دانشکده ها در رشته های مختلف و مقاطع مختلف فعالیت می کنند.
این دانشگاه در مقطع دکترا از سطح علمی بسیار خوبی برخوردار است و توسط بنیاد کارنگی و یو اس نیوز جزو دانشگاهای با سطح علمی خوب شناخته می شود. پشتوانه مالی لین دانشگاه حدود 73 میلیون دلار است که بخش زیادی از آن صرف هزینه های تحقیق و پژوهش می شود.
همچنین این دانشگاه با داشتن امکانات خوب ورزشی دارای تیم های مختلف در رشته های گوناگون است.