دانشگاه میشیگان شرقی

Eastern Michigan University

 
دانشگاه میشیگان شرقی یک دانشگاه عمومی در شهر اپیسیلانتی ایالت میشیگان است که در سال 1849 به عنوان مدرسه عادی ایالتی تاسیس شد و به مرور زمان دانشگاه وسیع و دارای دانشکده ها و کالج های مختلف شد که رئیس دانشگاه را فرماندار میشیگان برای دوره های 8 ساله منصوب می کند.
این دانشگاه در حال حاضر شامل 7 کالج و چندین مدرسه است از جمله : کالج هنر و علوم - دانشکده کسب وکار - دانشکده بهداشت و خدمات انسانی - دانشکده فنی - دانشکده تحصیلات تکمیلی که در مساحتی حدود 800 هکتاری پردیس اصلی دانشگاه قرار دارد.
این دانشگاه دارای امکانات ورزشی و رفاهی خوبی است و تیم های ورزشی این دانشگاه با لقب عقابها در رقابتها حاضر می شوند.
این دانشگاه در حال حاضر بیش از 4000 دانشجو دارد.