دانشگاه فلوریدای مرکزی

University of Central Florida

 
دانشگاه فلوریدای مرکزی یک دانشگاه عمومی تحقیقاتی در شهر اورلندو ایالت فلوریدا است که در سال 1963 در مرکز فلوریدا تاسیس شده است.
این دانشگاه دومین دانشگاه بزرگ آمریکا است و دارای بیش از 50/000 دانشجو است که از 40 ایالت آمریکا و بیش از 80 کشور جهان در آن مشغول تحصیل می باشند و مساحتی حدود 141 هکتار دارد که شامل دانشکده های متعدد در رشته های مختلف تحصیلی است و امکانات رفاهی زیاد در آن وجود دارد که شامل :هتل - بیمارستان - سالن موسیقی - زمین های ورزشی و ... است.
این دانشگاه توسط کارنگی و یو اس نیوز در سطح بالا ودر رده بالایی در زمینه علمی و فعالیت های تحقیقاتی قرار گرفته است و بودجه بالایی را برای تحقیق در هر سال اختصاص می دهد.
 همچنین در سال های اخیر با افزایش سرمایه گذاری و توسعه بیشتر دانشگاه در رشته های مختلف جایگاه علمی دانشگاه ارتقا یافته است.
تیم های ورزشی این دانشگاه در رقابت های(NCAA) به رقابت می پردازند و فعالیت های ورزشی این ددانشگاه نیز در سطح بالایی قرار دارد.