دانشگاه دوکسن

Duquesne University

 
دانشگاه دوکسن یک دانشگاه کاتولیک خصوصی در پیترسبورگ ایالت پنسیلوانیا واقع است.
این دانشگاه در سال 1878 توسط اعضای انجمن روح مقدس بنا نهاده شد و در سال 1911 با گسترش دانشگاه و افتتاح کالج جدید به عنوان اولین کالج کاتولیک پنسیلوانیا به کار خود ادامه می دهد.
این دانشگاه مساحتی حدود 49 هکتار دارد و بیش از 10/000 دانشجو در مقاطع مختلف در آن مشغول به تحصیل هستند که 80% آنها از ایالات مختلف آمریکا و 20% دیگر از 80 کشور مختلف هستند.
این دانشگاه توسط بنیاد کارنگی به عنوان یک دانشگاه تحقیقاتی با فعالیت های سطح بالا شناخته می شود.