دانشگاه دروازه طلایی

Golden Gate University

 
دانشگاه دروازه طلایی (GGU) یک دانشگاه غیر انتفاعی و خصوصی واقع در سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا است و در سال 1901 بنا نهاده شده و در مرکز شهر است.
این دانشگاه دارای 4 دانشکده حقوق - دانشکده اقتصاد - دانشکده حسابداری - دانشکده مدیریت است و در مقاطع مختلف فعالیت می کند که بیشتر در مقطع کارشناسی است.
این دانشگاه سطح علمی و پژوهشی مناسبی دارد و جزو دانشگاههای خوب این ایالت محسوب می شود.