دانشگاه ایلینوی در شیکاگو

University of Illinois, Chicago

دانشگاه ایلینوی در شیکاگو (UIC) یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی واقع در شیکاگو است که پردیس اصلی آن در منطقه غرب شهر شیکاگو قرار دارد.

 

این دانشگاه در سال 1858 تاسیس شده و یکی از بزرگ ترین دانشگاههای شهر شیکاگو محسوب می شود این دانشگاه را نباید با دانشگاه شیکاگو (خصوصی) اشتباه گرفت.

 

این دانشگاه در زمینه های مختلفی هزینه صرف تحقیقات و پژوهش می کند اما به طور تخصصی در زمینه پزشکی - داروسازی و پرستاری بسیار فعال است و بودجه ای معادل 412/000/000 دلار در سال 2014 صرف تحقیقات کرده که در رتبه 50 موسسات در سراسر آمریکا بوده است.

 

UIC در رقابتهای NCAA در رشته های مختلف ورزشی که با لغب شعله های آتش شرکت می کنند که از مهمترین تیم های ورزشی می توان به تیم بسکتبال این دانشگاه اشاره کرد.

 

ادرین اسمیت (معمار) از دانش آموختگان معروف این دانشگاه است.