دانشگاه ایالتی گراند والی

Grand Valley State University

 
دانشگاه ایالتی گراند ولی یک دانشگاه عمومی هنرهای لیبرال واقع در ایندیانا ایالت میشیگان آمریکا است و در سال 1960 تاسیس شده است و مساحتی حدود 130 هکتار دارد.
این دانشگاه بیش از 25/000 دانشجو از ایالتهای مختلف آمریکا و بیش از 80 کشور خارجی است  و جزو 100 دانشگاه بزرگ در آمریکا و 5 دانشگاه بزرگ و خوب ایالت میشیگان محسوب می شود.
تیم های ورزشی این دانشگاه در (NCAA) به رقابت می پردازند و تیم دو میدانی آنها در سطح ملی دارای جایگاه است و امکانات ورزشی خوب در داخل دانشگاه می باشد.
به غیر از کالج هنرهای لیبرال که پایه اصلی دانشگاه است این دانشگاه دارای دانشکده اقتصاد - دانشکده ارتباطات و خدمات - کالج آموزش و پرورش - مهندسی رایانه - دانشکده بهداشت حرفه ای - دانشکده پرستاری و کالج بروکس که مربوط به مطالعات آزاد است نیز می باشد.