دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لانگ بیچ

California State University,Loug Beach

 
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لانگ بیچ ایالت کالیفرنیا می باشد که در سال 1949 تاسیس شده است و یکی از شعبه های دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است.
این دانشگاه بیش از 37/000 دانشجو دارد که در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند. این دانشگاه 137 رشته در مقاطع مختلف دارد 92 رشته در کارشناسی ارشد و 5 رشته در دکترا : دکترا آموزش و پرورش - دکترا مهندسی - دکترا فیزیوتراپی و دکترا پرستاری دارد ویکی از دانشگاههای است که بسیار کم هزینه برای دانشجویان است.
مساحت این دانشگاه حدود 131 هکتار است که دارای 84 ساختمان و چندین پردیس و امکانات رفاهی و آموزشی ورزشی است. پشتوانه مالی این دانشگاه حدود 36 میلیون دلار است.