دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در فولرتون

California State University , Fullerton

 
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در فولرتون ایالت کالیفرنیا است این دانشگاه در سال 1957 تاسیس شد و جزو 30 دانشگاه بزرگ ایالت کالیفرنیا محسوب می شود.
این دانشگاه 240 رشته که 120 رشته در مقطع کارشناسی - 118 رشته در کارشناسی ارشد و 8 رشته دکترا از جمله دکترا پرستاری است و بیش از 36/000 دانشجو در آن مشغول تحصیل هستند.
این دانشگاه با درآمد زایی حدود 1 میلیارد دلار و ایجاد 9000 شغل بسیار برای اقتصاد محلی و کار مهم محسوب می شود.
تیم های ورزشی آن در رشته های مختلف در (NCAA) به رقابت می پردازند و دارای امکانات ورزشی و رفاهی خوبی است.