دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سکرمنتو

California State University, Sacramento

 دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سکرمنتو ایالت کالیفرنیا آمریکا است و در سال 1947 به عنوان یک دانشگاه عمومی تاسیس شده است.
این دانشگاه جزو 30 دانشگاه قدیمی آمریکا محسوب می شود و بیش از 29/000 دانشجو در مقاطع و رشته های مختلف دارد این دانشگاه جوایز زیادی را توسط دانشجویان و فارغ التحصیلانش کسب نموده است و در سال 2007 در رده 57 بهترین دانشگاههای غرب آمریکا توسط یوس نیوز شناخته شده است.
مساحت این دانشگاه حدود 300 هکتار است که پوشیده از درختان زیبا باغهای پر از گل است و بیش از 1000 استراحتگاه و امکانات رفاهی است. از جمله فارغ التحصیلان ایرانی این دانشگاه می توان محمود واعظی را نام برد.