دانشگاه ایالتی موری

Murray State University

دانشگاه ایالتی موری واقع در شهر موری ایالت کنتاکی یک دانشگاه دولتی است که در سال 1922 تاسیس شده است.
همواره جزو دانشگاههای برتر عمومی در ایالت کنتاکی بوده است و یواس نیوز نیز این دانشگاه را در سطح بالای علمی طبقه بندی کرده است.
این دانشگاه دارای رشته های مختلف است و مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکترا ارائه می دهد و این برنامه ها از طریق 4 دانشکده و 2 مدرسه و چندین کالج به اجرا می گذارد که دانشکده اقتصاد و دانشکده علوم و مهندسی و فن آوری آن جزو بهترین دانشکده ها و بزرگترین دانشگاههای آن محسوب می شوند.
این دانشگاه امکانات رفاهی و ورزشی زیادی دارد و در رشته های مختلف فعالیت می کند از جمله تیم بسکتبال مردان و زنان آن که در ایالت کنتاکی بسیار مشهور می باشند.
پشتوانه مالی این دانشگاه حدود 59 میلیون دلار است و بیش از 11/000 دانشجو در مقاطع مختلف در این دانشگاه مشغول تحصیل می باشند.