دانشگاه ایالتی اورگن

Oregon State University

دانشگاه ایالتی اورگن یک دانشگاه عمومی تحقیقاتی واقع در شهر کوروالیس در ایالت اورگن آمریکا است.
این دانشگاه بیش از 200 برنامه تحصیلی برای مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکترا دارد و بیش از 20/000 دانشجو در آن در حال تحصیل می باشند.
این دانشگاه در فعالیت های تحقیقاتی در رده بالایی قرار دارد و با داشتن بودجه تحقیقاتی در حدود 285 میلیون دلار در سال 2014 جزو دانشگاههای پژوهشی با فعالیت های بالا قرار دارد.
این دانشگاه با داشتن رشته های مختلفی از جمله : میکروبیولوژی - مهندسی هسته ای - اکولوژی - جنگلداری - بهداشت - جانور شناسی - اقیانوس شناسی - علوم تغذیه ودارو سازی و ... که جزو رشته های مطرح این دانشگاه است و همچنین رشته های علوم انسانی در سال های اخیر رشد و استقبال قابل توجهی پیدا کرده است.