دانشگاه ایالتی آیووا

Iowa State University

دانشگاه ایالتی آیووا در شهر ایمز در ایالت آیووا در کشور آمریکا قرار دارد که در سال 1858 تاسیس شده است.
این دانشگاه تا سال 1959 به عنوان دانشگاهی برای کشاورزی و هنر و مکانیک شناحته می شود اما رفته رفته رشته های مختلف در دانشگاه پایگذاری شد که امروزه دارای رشته های متعددی می باشد.
این دانشگاه دارای فعالیت های بسیار بالایی در زمینه تحقیقات است که جزو گروه انجمن تحقیقاتی آمریکا به حساب می آید.
دانشگاه ایالتی آیووا یا به اختصار (ISU) با داشتن پشوانه مالی حدود 569 میلیون دلار و صرف هزینه های زیادی برای پژوهش و با داشتن بیش از 33/000 دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف جزو بهترین دانشگاهها در این ایالت به حساب می آید.
شعار این دانشگاه دانش همراه عمل است که پایه گذار اهداف این دانشگاه و هیئت علمی این دانشگاه است.
آقای پرویز داوودی معاون اول در کابینه اول آقای احمدی نژاد جزو دانش آموختگان این دانشگاه به حساب می آید.