جمعیت آمریکا

ایالات متحده آمریکا دارای زبان مشخص و رسمی نمی باشد. گرچه انگلیسی آمریکایی به عنوان زبان مادری و اصلی این کشور به حساب می آید ولی زبان های دیگری نیز در این ایالات مرسوم هستند. به طور کلی زبان‌های مرسوم در این کشور حدودا شامل این زبان ها می باشد:

  • انگلیسی آمریکایی: 82%
  • اسپانیولی: 10.8%
  • زبان های هندی و اروپایی: 3.8%
  • زبان‌های آسیایی و اقیانوسیه: 2.7%
  • سایر زبان ها: 0.7%

جمعیت آمریکا

هم اکنون ایالات متحده پر جمعیت ترین کشور جهان بعد از چین و هند به حساب می آید. طبق آخرین سرشماری در سال 2011 جمعیت 944،678،035 نفر بوده است که 13.6% کل جهان را تشکیل میدهد. America Census Bureau اداره سرشماری آمریکا گفته است که سفید پوستان ۲۰۱ میلیون نفر(81%)، اسپانیایی ها ۷/۴۴ میلیون نفر، سیاهپوستان ۷/۳۸ میلیون نفر(8.9%)، آسیایی ها ۳/۱۴ میلیون نفر (4.2%)و سایر قوم ها ۳/۱ میلیون نفر از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.